Powstanie Wojskowego Koła Łowieckiego

Koło  utworzone zostało w maju 1954 roku przez 14 myśliwych wojskowych z instytucji podległych Głównemu Kwatermistrzowi WP.
Od daty 1 czerwca 1954 r. wnoszone były składki członkowskie i rozpoczęto prowadzenie gospodarki łowieckiej.
Do roku 1959 Koło podlegało Wojskowemu Związkowi Łowieckiemu, który wchodził w skład zrzeszenia Polskiego Związku Łowieckiego, jako jego samodzielna sekcja.
W sprawach łowieckich członkowie WKŁ podlegały wyłącznie nadzorowi władz i organów Wojskowego Związku Łowieckiego, natomiast bezpośredni nadzór nad działalnością wojskowego koła sprawowali dowódcy jednostek, przy których koło istniało. W stosunku do naszego koła był to Szef Służby Mundurowej WP, a następnie Szef Zarządu Sztabu Generalnego.
Od roku 1960 po rozwiązaniu WZŁ należymy do zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, współpracując z Zarządami Okręgowymi w Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze.

Poprawiony: poniedziałek, 03 grudnia 2012 20:18